22 Feb

‘Kinderen krijgen verkeerde hulp van jeugdzorg bij gemeente’

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg krijgen kinderen vaak de verkeerde hulp en moeten ze lang wachten op hulp. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Nederland grijpt in bij Curaçaose luchtvaart

Nederland grijpt in bij de burgerluchtvaartautoriteit op Curaçao en Aruba (CCAA). Dat heeft staatssecretaris Dijksma aan de Kamer laten weten.

Na een Nederlands onderzoek was eerder al besloten dat rijksambtenaren uit voorzorg geen gebruik meer mochten maken van Insel Air, de grootste luchtvaartmaatschappij op beide eilanden. 

Curaçao heeft nu ingestemd met assistentie van de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tegelijkertijd komt er een intensieve samenwerking op gang om de luchtvaartautoriteiten van Curaçao te versterken en de wetgeving op orde te brengen. Dat gebeurt ook op Aruba, alhoewel de problemen daar niet zo groot zijn als op Curaçao, zegt Dijksma.

Er is veel mis bij de luchtvaartautoriteit CCAA. Zo ontdekte het Nederlandse inspectieteam dat er onvoldoende deskundig personeel bij het CCAA aanwezig is en dat er geen aansturing is van de inspecteurs.

Corruptie

Het Nederlandse inspectieteam ontdekte bijvoorbeeld dat twee inspecteurs een handeltje hadden in vliegtuigonderdelen. Eerst keurden ze een toestel van Insel Air af, daarna leverden ze zelf de onderdelen. 

Maar niet alleen de burgerluchtvaartautoriteit krijgt ervan langs, ook het ministerie van Verkeer en Vervoer in Willemstad. CCAA greep als toezichthouder pas laat in bij Insel Air, hoewel de problemen bekend waren bij het ministerie.

Status

Met het ingrijpen van Nederland hoopt Curaçao uiteindelijk ook de begeerde categorie-1-status van de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, terug te krijgen. Die status verloor het land in 2012 en tot nu toe lukte het geen enkele Curaçaose minister om de problemen op te lossen. 

Het eens zo omvangrijke vliegnetwerk van Insel Air wordt nu gedecimeerd. De verbindingen met Aruba, Bonaire en Sint Maarten blijven, maar de rest van alle vluchten naar landen in de regio gaan verdwijnen.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Trudeau: Canada blijft migranten uit VS toelaten

Migranten die illegaal Canada binnenkomen, blijven welkom in het land, zei de Canadese premier Trudeau gisteravond. Wel gaat het Noord-Amerikaanse land extra veiligheidsmaatregelen nemen.

De afgelopen weken is Canada steeds populairder onder migranten uit de Verenigde Staten. Die zien het land als een veiliger onderkomen, na de belofte van president Trump om illegalen en migranten aan te pakken. Gisteren maakte hij zijn plannen concreet.

Vertrouwen

De oppositie in Canada vreest voor chaos als het land door blijft gaan met het opnemen van migranten. Maar Trudeau is positief over de de komst van de vluchtelingen. “Een van de redenen waarom Canada zo’n open land is, is dat de Canadezen ons immigratiesysteem en de integriteit van onze grenzen vertrouwen”, zei hij. “We helpen mensen die op zoek zijn naar veiligheid.”

Volgens de premier is het niet zo dat iedereen zomaar wordt toegelaten. “We blijven er alles aan doen om de balans te bewaren tussen een streng systeem en het verwelkomen van mensen die hulp nodig hebben”, zei Trudeau.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

VVD-Kamerlid Potters wordt burgemeester De Bilt

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters wordt de nieuwe burgemeester van De Bilt. Gisteravond werd hij door de gemeenteraad voorgedragen.

Potters zat sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hij was onder meer woordvoerder over de langdurige zorg en tot 2016 over integratie. Potters zat gisteravond in het Oekraïnedebat in de Kamer toen hij hoorde dat de gemeenteraad hem als beste kandidaat zag. Tegen het AD zegt hij dat het een jongensdroom is die uitkomt.

Naar verwachting wordt Potters op 4 april geïnstalleerd. Hij volgt partijgenoot Arjen Gerritsen op, die burgemeester is geworden in Almelo.

Potters stond op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen nog op plaats 31. Hij ziet nu af van een eventuele nieuwe termijn in de Kamer.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Minikraan gestolen: 5000 Euro beloning

Groningen – Minikraan, deze is zaterdag eerst gestolen in Grootegast aan de Lutjegasterweg 18. In Grootegast is deze nog gebruikt tot 15:11 uur en daarna overgeladen op Grolloerstraat Rolde.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Amnesty in rapport snoeihard over populisme

Amnesty International slaat in een jaarlijks rapport alarm over de opkomst van het populisme en de gevolgen voor de mensenrechten. Volgens de organisatie is de situatie vorig jaar aanzienlijk verslechterd en Amnesty wijt dat deels aan de opkomst van politieke stromingen die zich afzetten tegen de gevestigde orde.

Amnesty zag in 2016 steeds vaker een cultuur van wij tegen zij. “Verhalen over verwijten, haat en angst hebben we op wereldwijd niveau niet meer gezien sinds 1930”, zegt de organisatie bij de presentatie van het rapport. In dat decennium kwam Hitler aan de macht.

De organisatie wijst naar de opkomst van Trump in de VS, Orban in Hongarije, Modi in India, Erdogan in Turkije en Duterte in de Filipijnen. “Steeds meer politici profileren zichzelf als anti-esteblishment. Ze hanteren een politiek van demonisering, die zondeboeken aanwijst en hele groepen wegzet om verkiezingen te kunnen winnen.”

Trump

De campagne van Trump was daar een goed voorbeeld van, zegt Amnesty. “Zijn vergiftigde verkiezingscampagne was het voorbeeld van een wereldwijde trend die leidt naar woede en naar verdeeldheid.” Ook hekelt de organisatie zijn inreisverbod.

Volgens Amnesty zijn de grenzen opgeschoven van wat normaal wordt gevonden. “Politici gebruiken schaamteloos allerlei haatvolle retoriek en rechtvaardigen op die manier vrouwenhaat, homofobie en racisme.” Volgens Amnesty zijn de vluchtelingen hier het eerste grote slachtoffer van. Als dit zo door gaat volgen andere groepen in 2017, vreest de organisatie.

Nederland

In het jaarlijkse rapport wordt aandacht besteed aan mensenrechtenschendingen in 159 landen. Over de situatie in Nederland schrijft Amnesty onder meer over etnisch profileren door de politie, het tijdelijk vastzetten van vluchtelingen en de invoering van het gedeeltelijke boerkaverbod.

Het rapport van Amnesty, dat het hoofdkantoor in Londen heeft, werd gepresenteerd in Parijs. De organisatie koos hiervoor om aandacht te vragen voor de noodtoestand die het land invoerde na de aanslagen in Parijs in november 2015.

Volgens Amnesty-directeur Shetty is de Franse noodtoestand “diep discriminerend” en zijn meer dan 600 mensen, veelal moslims, erdoor onder huisarrest geplaatst. Ook zijn meer dan 140 demonstraties verboden. 

Frankrijk is daar niet uniek in, zegt de organisatie. Amnesty ziet dat steeds meer landen morrelen aan de bestaande wetten die mensenrechten beschermen en vreest voor een domino-effect. “Landen die ooit te boek stonden om mensenrechten te verdedigen in het buitenland, zijn nu te druk bezig om de rechten in hun eigen land in te perken, laat staan om anderen nog te controleren.”

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Honderden Boliviaanse cocaboeren slaags met politie

In het Boliviaanse La Paz zijn honderden Boliviaanse cocatelers slaags geraakt met de politie. De gewelddadige protesten volgen op een wetsvoorstel van de regering om de legale cocateeltgebieden uit te breiden. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

65-plussers vaker en langer op de weg

Meer 65-plussers bezitten een auto en gaan daarmee vaker de weg op. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2005 waren er nog 408 auto’s per duizend 65-plussers. In 2015 waren dat 521 auto’s. En met die auto’s wordt meer gereden. In 2005 werd er bijna 8,5 miljard kilometer afgelegd door ouderen, in 2015 is dit gestegen naar 14,2 miljard kilometer. Dat is een toename van zo’n 68 procent. 

Ouderen hebben dus vaker een auto en leggen daar meer kilometers mee af. Volgens het CBS komt dit mede doordat meer ouderen, en met name vrouwen, een rijbewijs hebben. Ouderen zijn daarnaast welvarender, mobieler en wonen langer zelfstandiger. Ook komen er door de vergrijzing meer ouderen bij, die tevens ouder worden dan voorheen.

De bevolking vergrijst dus, maar ook de auto’s doen dat. Uit de statistieken blijkt namelijk dat grijs de meest voorkomende autokleur is, met name onder 65-plussers.

Familie

Tegelijkertijd zijn ouderen vaker betrokken bij verkeersongelukken. Het aandeel ouderen bij verkeersdoden is toegenomen, en die toename is niet alleen te wijten aan de vergrijzing. Uit cijfers van het CBS van 2015 blijkt dat er 119 80-plussers omkwamen na een verkeersongeval. In 2010 waren dit nog 94 80-plussers. Cijfers over 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Minister Schultz riep mensen vorige week nog op om oudere automobilisten aan te spreken op hun rijgedrag. “Als je vader of moeder, of iemand anders in je omgeving, gevaarlijk rijgedrag vertoont, dan is het heel goed om dat te zeggen”, aldus Schultz.

Links afslaan

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar het rijgedrag van ouderen. De informatieverwerking bij ouderen verloopt langzamer dan bij jongere mensen. Ouderen kunnen daardoor meer moeite hebben bij het inschatten van verkeerssituaties en daardoor ongelukken veroorzaken.

“Een goed voorbeeld daarvan is het links afslaan. De weggebruiker moet daarbij rekening houden met verkeer van drie, soms vier kanten. En dat kan lastig zijn voor ouderen”, vertelt onderzoeker Ragnhild Davidse van de SWOV.

Ouderen-proof wegennet

De komende jaren zal de vergrijzing alleen nog maar toenemen. Daarom doet de SWOV onderzoek naar het ‘ouderen-proof’ maken van het Nederlandse wegennet. “Een middenberm bijvoorbeeld kan ouderen helpen bij het verdelen van hun aandacht, zeker wanneer er sprake is van tijdsdruk. Een tussenstop helpt weggebruikers bij het verdelen van aandacht. 

Ook kan een verduidelijking van de wegmarkering bijdragen aan de verkeersveiligheid. Ouderen hebben doorgaans meer moeite met het zien van contrast, vooral bij op- en afritten. Wanneer de belijning van de wegen wordt aangepast, gaan ouderen minder snel de fout in volgens de SWOV. “Zulke aanpassingen zijn niet alleen fijn voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen”, vertelt Davidse.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Steeds minder jongeren geloven in een god

Steeds minder jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn godsdienstig. In 2010 zei 49 procent van hen dat ze bij een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing hoorden, in 2015 was dat 41 procent, meldt het CBS. De daling is het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar. 

Van de religieuze stromingen is het christendom het populairst: 28 procent van de jongeren rekent zich tot deze geloofsovertuiging. 8 procent is moslim.

Van de gelovige jongeren bezoeken protestanten relatief het vaakst een religieuze bijeenkomst. 56 procent van de protestantse jongeren gaat regelmatig naar de kerk. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 procent geregeld een moskee. 

Katholieke jongeren hebben het minst met religieuze bijeenkomsten: 6 procent van hen bezoekt de kerk minstens een keer per maand. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

‘Politieke ontwikkelingen Trump bedreiging voor mensenrechten’

De internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International slaat in het jaarboek 2016/2017 alarm over de politieke ontwikkelingen waar president Donald Trump voor staat. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

22 Feb

Agenten onwel bij vondst drugsafval in Weert

In de Limburgse plaats Weert zijn twee agenten onwel geworden toen ze gingen kijken bij gedumpte vaten met drugsafval. Ook een fotograaf voelde zich niet lekker.

Uit de vaten lekten vloeistoffen. Onduidelijk is nog door welke stof de drie bedwelmd zijn geraakt. Ze zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

In Noord-Brabant en Limburg worden vaker chemische stoffen gevonden die overblijven bij de productie van synthetische drugs. In Weert moest de politie eerder deze maand ook al uitrukken, toen veertig jerrycans en een aantal gasflessen waren gedumpt.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Opnieuw getuigenoproep na in brand steken kapper

De politie is nog altijd op zoek naar de man die begin deze maand een Turkse kapper in brand stak in Enschede. Daarnaast wordt er nu ook nadrukkelijk gezocht naar iemand die hem heeft geholpen. 

De politie heeft daarom vanavond opnieuw een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Naast tips over de dader, wil de politie ook graag meer informatie over de bestuurder van de vluchtauto. 

Mogelijk reed deze auto enkele uren voor de aanslag ook al door de buurt om de omgeving te verkennen. 

Brandbare vloeistof

Op 2 februari kwam een man met bivakmuts de kapperszaak binnen. Hij besprenkelde de kapper met een brandbare vloeistof en stak hem in brand. Daarna vluchtte de dader in een zwarte Seat. 

Enkele uren later werd in Hengelo een brandende zwarte Seat Ibiza Cupra ontdekt. De politie denkt dat het gaat om de vluchtauto. De uitgebrande auto werd begin december gestolen in Moordrecht. 

Brandwonden

De 50-jarige kapper liep tweedegraads brandwonden op. Volgens de politie is hij buiten levensgevaar, maar is hij wel voor het leven getekend. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis, meldt RTV Oost. 

Het slachtoffer heeft geen idee wie hem dit aan heeft willen doen. De politie houdt er rekening mee dat er sprake is geweest van een persoonsverwisseling en dat mogelijk de vorige eigenaar van de kapperszaak het doelwit was. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

‘Agent lekte informatie naar Marokkaanse criminelen’

De politiemedewerker die maandag werd opgepakt wegens het lekken van informatie, wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gegeven aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Dat meldt NRC op basis van gesprekken met hooggeplaatste politiefunctionarissen.

Maandag werd al bekend dat de verdachte werkte voor de Dienst Bewaken en Beveiligen, die verantwoordelijk is voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici en diplomaten. Wat de man precies had gedaan was niet bekendgemaakt.

Verkennen

NRC meldt nu dat het om een ervaren agent gaat van Marokkaanse afkomst, die plekken moest verkennen waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek zouden komen.

De agent zou toegang hebben gehad tot databases met zeer vertrouwelijke opsporingsinformatie. De krant schrijft dat mogelijk de locaties van safehouses zijn uitgelekt. 

Een hoge functionaris zegt tegen NRC dat er vooralsnog geen nadere veiligheidsmaatregelen nodig zijn en dat de aangehouden man niet tot de ‘inner circle’ van de politie behoorde.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

President Trump veroordeelt grafschennis, maar ‘hij is te laat’

De Amerikaanse president Trump heeft de reeks dreigementen aan het adres van Joodse instellingen in de VS “verschrikkelijk en pijnlijk” genoemd. 

Sinds begin dit jaar waren er al vier keer bedreigingen tegen Joodse doelwitten. Gisteren was er een bommelding bij verschillende Joodse instellingen, die vervolgens werden ontruimd. Op een Joodse begraafplaats in Saint Louis in Missouri werden de stenen op 179 graven omvergegooid.

Tijdens een rondleiding in het National Museum of African American History and Culture in Washington zei Trump dat de incidenten “een droevige herinnering zijn aan het werk dat nog moet worden gedaan om haat en vooroordelen uit te bannen”.

Afgelopen week weigerde Trump nog om in te gaan op vragen over agressie tegen de Joodse gemeenschap. Onder anderen zijn voormalige Democratische rivaal Hillary Clinton riep hem op om zijn stem te laten horen. Ze noemde de voorvallen verontrustend. 

Too little, too late

De leider van het Anne Frank Centrum in New York, Steven Goldstein, vindt de reactie van Trump te mager en ook te laat. “Deze plotselinge erkenning is alleen maar een pleister op de antisemitische kanker die ook zijn regering heeft geïnfecteerd”, schreef Goldstein op Twitter.

“De Amerikaanse Joden zijn bezorgd”, zei president Ronald Lauder van het Joods Wereldcongres. “Wij hopen dat de leiders op alle overheidsniveaus hiertegen op een krachtige manier stelling nemen. Het is niet alleen een Joods probleem, maar een probleem voor heel Amerika.”

Joodse Ivanka

Trumps eigen dochter Ivanka was sneller met een reactie dan haar vader. Zij is zelf Joodse, ze heeft zich bekeerd tot het jodendom. Zij brak op Twitter een lans voor religieuze tolerantie en vindt dat religieuze centra beschermd moeten worden. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Trump reageert op bereidingen Joden in VS

In de Verenigde Staten is er een schrikbarende toename van antisemitisme. Joodse instellingen worden bedreigd en er zijn vernielingen. Vanuit het Witte Huis bleef het lang stil, maar dinsdagochtend veroordeelde president Trump de aanvallen alsnog.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Twitter in extase: Wat een topwedstrijd!!!

Acht goals. De een nog mooier dan de ander. Het was een waar voetbalfeest bij Manchester City-AS Monaco (5-3), En dat is te merken op Twitter, waar de reacties op #mciasm en #manmon binnenstromen.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Manchester City wint spektakelstuk tegen Monaco in Champions League

Manchester City is met een spectaculaire thuiszege begonnen aan het tweeluik met AS Monaco in de achtste finales van de Champions League. De Engelsen wonnen het enerverende duel met 5-3.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

ProRail telt meer dan drieduizend ‘spoorlopers’ in 2016

Het aantal mensen dat zonder toestemming langs het spoor loopt is in 2016 toegenomen. Spoorbeheerder ProRail kreeg vorig jaar 3.105 meldingen van zogeheten spoorlopers, tweehonderd meer dan in 2015.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Buma: ik wil een verbindende premier zijn

CDA-leider Buma wil een premier zijn die verbindt. In een interview met de Volkskrant zegt hij dat hij het verbindende wil terugbrengen. “Een duidelijke visie op onze waarden en normen, dat heb ik de afgelopen jaren gemist.” 

Volgens Buma is premier Rutte vlot, maar mist hij diepgang. “Als je kijkt naar 2012 en nu, dan zijn de CPB-cijfers beter. Maar de cijfers over hoe mensen zich voelen zijn slechter. Dat is de VVD, dat is Rutte”, zegt hij.

De CDA-leider wil afrekenen met het individualisme; “meer gericht zijn op wat je voor de ander kan doen”. Hij noemt de versplintering in de maatschappij extreem. “De afstand tussen groepen wordt groter. Niet door verzuiling, maar omdat de kansen verschillen”, zegt hij. “Dat doorbreek je door iedereen met anderen in contact te brengen.”

Saai

Buma begrijpt dat mensen hem saai vinden, maar dat deert hem niet. “Ja, ik ben wie ik ben en dat draag ik mee in de politiek. Maar na een fractievergadering hoor ik nooit: goh, wat was hij weer saai vandaag.” Hij denkt dat hij ook een degelijk en betrouwbaar imago heeft en dat zijn onderkoelde humor niet altijd begrepen wordt.  

Een hardnekkige streptokokkeninfectie in 2010 heeft zijn levenshouding veranderd. “Je beseft hoe relatief alles is, omdat je weet dat het leven zo voorbij kan zijn. Naarmate het langer geleden is, wordt dat besef alleen maar groter.” Buma zegt dat hij zich sindsdien beter kan verplaatsen in wat mensen voelen.  

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

City en Monaco voeren galavoorstelling op

Manchester City heeft in de achtste finales van de Champions League thuis het eerste duel met AS Monaco na een schitterend gevecht gewonnen. De nummer twee van Engeland was in eigen huis de koploper van Frankrijk met 5-3 de baas. Over drie weken is de return.

Monaco imponeert dit seizoen met een gemiddelde van bijna drie goals per competitiewedstrijd. Ook tegen City liet de Franse aanval het niet afweten, maar genoeg voor de zege was het niet.

Slalom Sané

Manchester had meer balbezit, maar via snelle uitbraken zorgden de bezoekers voor het gevaar. Toch kwam City halverwege de eerste helft op voorsprong. Leroy Sané slalomde door de Engelse defensie en bezorgde de bal na een een-twee met David Silva prachtig bij Raheem Sterling, die simpel scoorde.

De Engelse vreugde was van korte duur. Na een slechte uittrap van Willy Caballero en een puike voorzet van Djibril Sibidé scoorde Radamel Falcao koppend met een zweefduik. Even later kon de 18-jarige Kylian Mbappé na een prima loopactie alleen op Caballero afgaan en de ‘nieuwe Thierry Henry’ liet de doelman met een kiezelhard schot kansloos.

Falcao faalt en schittert

In de tweede helft kreeg Falcao al snel een dot van een kans op de 1-3. De Colombiaan werd neergelegd door Nicolás Otamendi, maar zijn slappe penalty werd simpel gestopt door Caballero. Tot overmaat van ramp voor Monaco blunderde doelman Danijel Subasic even later bij een schot van Sergio Agüero en was het weer gelijk.

Ook in het vervolg van het prachtige duel golfde het spel op en neer en drie minuten na de 2-2 zette Falcao met een weergaloos stiftje de bezoekers weer op voorsprong. City was niet onder de indruk en met een fraaie volley liet Agüero opnieuw de gelijkmaker aantekenen.

Manchester had in het spektakelstuk het laatste woord. John Stones zorgde met een intikker voor 4-3, waarna Sané met de 5-3 nog de slagroom op de taart aanbracht.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Kwartfinale binnen bereik voor Atlético na doelpuntrijk duel

Atlético Madrid weet zich bijna zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League. De Spanjaarden wonnen het eerste duel in de achtste finales met Bayer Leverkusen in Duitsland met 4-2.

De wedstrijd moest even op gang komen, maar na een kwartier ontspon zich een uiterst vermakelijke confrontatie. Atlético was beter en drukte dat ook snel in de score uit. Met een prachtige krul zette Saúl Niguez de 1-0 op het bord. Een paar minuten later leidde een verdedigende fout van Alaksandar Dragovic de 2-0 van Antoine Griezmann in.

De Madrilenen gingen met een gerust gevoel de rust in, maar Bayer toonde aan nog te geloven in een ommekeer. Karim Bellarabi zette al vroeg in de tweede helft de aanval zelf op en rondde die ook zeer bekwaam af.

Dragovic groeide echter uit tot de schlemiel van de wedstrijd. Na een klein uur trok de Oostenrijker zijn tegenstander lichtjes en buiten het strafschopgebied naar de grond. Toch ging de bal op de penaltystip en Kevin Gameiro pakte het cadeautje uit.

Atlético toonde zich echter ook niet de beroerdste gast en schonk de thuisploeg een tweede treffer. Doelman Miguel Angel Moya tikte de bal via zijn eigen verdediger Stefan Savic in het doel.

Leverkusen kreeg een fikse kans op de gelijkmaker, maar de inzet van Chicharito werd van de lijn gehaald. Even later was het aan de andere kant wel raak. Fernando Torres zorgde met een vlammende kopbal voor het slotakkoord.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Leider pro-Koerdische oppositiepartij uit Turks parlement gezet

Het Turkse parlement heeft een leider van de pro-Koerdische partij HDP haar parlementszetel ontnomen. Dat gebeurde nadat het hoogste hof van beroep in Turkije een veroordeling uit 2013 van de HDP-politica had bekrachtigd. Figen Yüksekdag werd destijds en nu opnieuw schuldig bevonden aan het verspreiden van terroristische propaganda. 

Een andere HDP-leider, Selahatttin Demirtas, werd eerder vandaag door een Turkse rechtbank veroordeeld tot vijf maanden celstraf, omdat hij vorig jaar in een toespraak het Turkse volk en de instituties zou hebben beledigd.

Referendum

De dubbele tegenslag voor de HDP, de op een na grootste oppositiepartij in het Turkse parlement, komt krap twee maanden voor het referendum over de uitbreiding van de macht van president Erdogan. De HDP is een verklaard tegenstander van die grondwetswijziging, die volgens de partij veel te veel macht legt bij één man, en de vrijheden van burgers aantast.

Yüksekdag en Demirtas zaten al gevangen. Ze werden in de arrestatiegolf na de mislukte couppoging van juli vorig jaar vastgezet, op beschuldiging van het leiding geven aan een terroristische organisatie. De HDP wordt door sympathisanten van president Erdogan beschouwd als de verlengde arm van de militante Koerdische PKK. De twee zijn in afwachting van hun berechting.   

De HDP-fractie in het parlement protesteerde luidkeels tegen de beslissing van het parlement om de zetel van hun voorvrouw af te pakken. De partij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om hun twee leiders vrij te krijgen.      

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Koningspaar bezoekt Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een bezoek gebracht aan Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard in Zuid-Holland. In dit streekbezoek stond de kracht van de regio centraal.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Koningspaar in Krimpenerwaard, dat weer vooruit kan kijken

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vandaag een bezoek gebracht aan Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard in Zuid-Holland. In dit streekbezoek stond de kracht van de regio centraal.

Het koningspaar begon de dag in Krimpen aan den IJssel, waar ze verwelkomd werden door het publiek met bloemen en een schilderij. Op het gemeentehuis spraken ze met enkele burgemeesters over de herindeling van de regio: vijf gemeenten zijn in 2015 opgegaan in de nieuwe buurgemeente Krimpenerwaard.

In aanloop naar de herindeling is er veel bestuurlijk gedoe geweest, vertelt verslaggever Karin Alberts. “De afgelopen tien jaar is er weinig van de grond gekomen in Krimpenerwaard. De herindeling is achter de rug en nu kunnen ze eindelijk weer de blik op de toekomst gaan richten.”

Aan het begin van de middag reisden de koning en koningin door naar een gastenboerderij in Gouderak, gelegen in de polder. Daar praatten ze met agrariërs uit de regio over de toekomst van de landbouw.

Kaas maken

Het koningspaar wilde meer weten over de grote problemen met het veengebied. “De daling van de bodem was het belangrijkste thema. De bodem daalt er een centimeter per jaar. Naarmate er meer koeien lopen, worden de problemen voor de grond groter vanwege dat enorme gewicht.”

Daarom worden boeren aangemoedigd om minder agrarisch te zijn en ander werk te doen. “Een boerin vertelde bijvoorbeeld dat ze nu kaas maakt en dat als streekproduct aan de man probeert te krijgen.”

De koning en koningin dachten mee en gaven tips. “De koning zei dat het misschien beter was om als regio een etiket te ontwikkelen en daarmee naar de supermarkt toe te gaan. Op die manier kun je een schap opeisen voor de streekproducten van Krimpenerwaard.”

Of ze dat nu gaat doen, is maar de vraag, zegt Albers. “De boerin knikte beleefd, maar ik denk dat ze niet heel veel anders kon.”

Willem-Alexander en Máxima ontmoetten in Berkenwoude vrijwilligers van verenigingen en organisaties uit de gemeente. Zo maakten ze er een praatje met asielzoekers en hun taalmaatjes. In Bergambacht kreeg het koninklijk paar een rondleiding van een bedrijf dat trapliften produceert. Ze sloten het bezoek halverwege de middag af in het voormalige gemeentehuis van Bergambacht.

Het koningspaar legt ieder jaar een aantal streekbezoeken af. Vorig jaar gingen ze onder andere naar Noordwest-Friesland en West-Brabant.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Venezolanen vallen in jaar tijd bijna 9 kilo af door voedseltekort

Het afgelopen jaar is bijna driekwart van de Venezolaanse bevolking gemiddeld bijna 9 kilo afgevallen door een ernstig tekort aan voedsel. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van een aantal universiteiten in het Zuid-Amerikaanse land. 

Daarnaast zegt 93 procent van de ondervraagden niet genoeg geld te hebben om eten te kopen en geeft bijna 4 procent aan daardoor ondervoed te zijn.

Het land gaat al lange tijd gebukt onder een zware economische crisis. Basisbehoeften als water, meel en rijst zijn schaars. Toch is er geen sprake van een hongersnood, zegt correspondent Marc Bessems in Nieuws en Co. “Tenminste, niet volgens de officiële definitie van de Verenigde Naties. Die spreken pas van hongersnood als meer dan 30 procent van de bevolking ondervoed is en er dagelijks twee doden vallen per 10.000 inwoners door voedseltekort.”

Vlees is in het land nauwelijks te krijgen. “Dat is schaars en dus duur. Mensen eten hier vooral nog groente en aardappelen. Dat noemen ze hier het Maduro-dieet, vernoemd naar de president van het land die ze voor de situatie verantwoordelijk houden.”

De crisis uit zich op allerlei manieren, zegt Bessems. “Behalve aan voedsel is er ook een nijpend tekort aan medicijnen, waardoor bijvoorbeeld veel baby’s kort na de geboorte overlijden. Ook de veiligheidssituatie is verslechterd. Er worden steeds meer moorden gepleegd.”

Demonstraties

Duizenden mensen gingen de afgelopen maanden de straat op om te demonstreren. “Aanhangers van president Maduro zeggen dat het land in crisis is geraakt door de lage olieprijs, maar tegenstanders wijzen erop dat de olieprijs nu veel hoger is dan twintig jaar geleden, toen er nog geen crisis was. Zij zeggen dat het allemaal de schuld is van Maduro en zijn voorganger Chávez. Hun economisch beleid, met onder meer het bijdrukken van geld, heeft het alleen maar erger gemaakt, zegt de oppositie.”

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Nederland na aanpassingen alsnog akkoord met Oekraïne-verdrag

De Tweede Kamer legt de uitslag van het Oekraïne-referendum definitief naast zich neer. Een meerderheid van VVD, Pvda, D66 en GroenLinks steunt de omstreden oplossing die het kabinet bedacht om de nee-stem serieus te nemen.

Een jaar lang liepen de gemoederen hoog op over het EU Oekraïne referendum. Internationaal stond Nederland te kijk als enige land dat de afspraken met Oekraïne van tafel dreigde te vegen. Een lastige positie voor premier Mark Rutte, die het ‘nee’ moest uitleggen aan de andere Europese landen.

Aangepast

Uiteindelijk werd het verdrag in Brussel nog aangepast, om tegemoet te komen aan de Nederlandse bezwaren. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daarom nu toch voor het verdrag.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Rutte krijgt steun Kamer voor zijn ‘inlegvel’ Oekraïne-verdrag

Premier Rutte krijgt steun van een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks voor zijn oplossing om een verklaring toe te voegen aan het verdrag tussen de EU en Oekraïne. 

In de verklaring, ook wel inlegvel genoemd, staat onder meer dat het verdrag voor Oekraïne geen opstapje is voor een EU-lidmaatschap. Ook is opgenomen dat aan het verdrag geen rechten kunnen worden ontleend over militaire samenwerking.

De Tweede Kamer had het associatieverdrag met Oekraïne al goedgekeurd, maar door het ‘nee’ bij het referendum moest de Kamer zich er opnieuw over buigen. Het kabinet is maanden in de weer geweest om een uitweg te vinden. 

Ook de Eerste Kamer moet nog over de oplossing van Rutte vergaderen en stemmen. De kans is klein dat dat nog voor de verkiezingen op 15 maart zal zijn. De gemiddelde behandeling van een wetsvoorstel in de senaat is drie maanden.

De uitslag in de Eerste Kamer staat nog niet vast. Het CDA speelt een sleutelrol: die partij is in de Tweede Kamer tegen, maar mogelijk zal een aantal CDA’ers in de Eerste Kamer het verdrag wel steunen.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Apeldoornse kabelknipper vernielt lantaarnpalen en verkeerslichten

In Apeldoorn is een kabelknipper actief. Deze onbekende persoon saboteert al langere tijd lantaarnpalen maar heeft het nu ook op verkeerslichten voorzien. De verkeersveiligheid is daardoor in gevaar, zegt de gemeente Apeldoorn. 

Volgens Omroep Gelderland begonnen de vernielingen vorig jaar juni. Inmiddels staat de teller op 484 lantaarnpalen. In alle gevallen zijn de palen open geschroefd en de kabels doorgeknipt. De schade is inmiddels opgelopen tot meer dan 100.000 euro. 

Verkeersveiligheid

Het was enkele maanden rustig, maar in de afgelopen weken werden opnieuw lantaarnpalen gesaboteerd. En afgelopen nacht werden ook enkele verkeerslichten in Apeldoorn vernield. 

“De gemeenschap wordt op kosten gejaagd. Bovendien is nu ook de verkeersveiligheid ernstig in het geding”, zegt wethouder Cziesso. De gemeente en politie roepen getuigen op om zich te melden bij de politie. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

VVD en D66 botsen met CDA over Oekraïneverdrag

Het CDA is dinsdag stevig aangevallen door de VVD en D66 op de kritiek die de christendemocraten hebben op de ondertekening van Oekraïneverdrag.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

‘No Surrender-advocaat vast voor beïnvloeden van getuigen’

De advocaat die is opgepakt in het onderzoek naar Klaas Otto, de oud-leider en oprichter van motorclub No Surrender, heeft mogelijk getuigen beïnvloed. Persbureau ANP schrijft dat op basis van verschillende bronnen, al wil de politie het bericht niet bevestigen.

Op welke manier de advocaat dat zou hebben gedaan, is niet duidelijk. Op beïnvloeding van getuigen staat maximaal vier jaar celstraf.

De 69-jarige Jan Piet van R. werd gisteravond gearresteerd. Hij was in het verleden advocaat voor No Surrender, onder meer in een rechtszaak over de vergunning van het clubhuis in Zundert.

Doodzonde

Van R. heeft zijn kantoor in Amsterdam. De deken van de Amsterdamse advocatenorde zegt tegen het ANP dat de verdenking ernstig is en rechtstreeks de integriteit van de advocatuur raakt: “Als het klopt, is het schokkend en een doodzonde.”

Volgens de deken gaat de politie binnenkort onder toezicht van een lid van de advocatenorde in Van R.’s kantoor op zoek naar bewijs voor de beschuldigingen.

Van R.’s cliënt Otto zit sinds vrijdag weer in de gevangenis. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van afpersing en witwassen. Sinds enkele dagen zijn ook zijn partner, zoon en schoonzoon verdachte in de zaak.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

FBI doet onderzoek naar bedreigingen joodse instellingen VS

De FBI is een onderzoek gestart naar de dreigementen die tientallen joodse instellingen de afgelopen weken hebben ontvangen. Het ging om zeker 69 bommeldingen in 27 staten, die veelal leidden tot grote evacuaties.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Getuigen gezocht van kabeldiefstal in Farmsum

Farmsum – Afgelopen weekeinde is vanaf een bedrijventerrein aan de Heemkesweg bij Farmsum een hoeveelheid kabel weggenomen.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Cross auto botst op geparkeerde auto

Uithuizermeeden – Dinsdagmiddag heeft er een ongeval plaats gevonden met een cross auto op de koningin Jullianastraat in Uithuizermeeden.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Buitenbrand in bushokje levert veel schade op

Veendam – Brandweer Veendam en Nieuwe Pekela werden dinsdagmiddag gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Zuidwending t.h.v. 141. Hier bleek een stapel papier in een bushokje in brand te staan.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Ongeval letsel bij Leek

Leek – Op de kruising Roomsterweg met de Oostindie is dinsdagmiddag rond vijf uur een botsing geweest tussen een auto en een fietsster.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Scooterrijdster gewond na aanrijding

Groningen – Bij een aanrijding op de Bornholmstraat t.h.v de Bauhaus is dinsdag aan het einde van de middag een scooterrijdster gewond geraakt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse voor eerste hulp.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Regering Trump komt met strengere richtlijnen voor deportatie illegalen

Het Witte Huis komt met nieuwe richtlijnen om illegale immigranten gemakkelijker en sneller te kunnen deporteren.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Werkstraf voor in coma slaan student

Een 20-jarige man uit het Groningse Jonkersvaart is veroordeeld tot 240 uur werkstraf voor zware mishandeling. Hij sloeg twee jaar geleden een student in coma tijdens het uitgaan. 

Naast de werkstraf kreeg de man een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd en moet hij het slachtoffer ruim 7000 euro schadevergoeding betalen, meldt RTV Drenthe.

Blijvend hersenletsel

De Groningse student werd op 15 februari 2015 ogenschijnlijk zonder aanleiding met één vuistslag neergeslagen tijdens het uitgaan in Roden. 

Hij viel met zijn hoofd op de grond en liep blijvend hersenletsel op. De man lag een paar weken in coma en de artsen vreesden een tijd voor zijn leven. 

Geen aanleiding

De dader uit Jonkersvaart zei twee weken geleden in de rechtszaal dat er sprake was van een opstootje en dat hij daarom uithaalde. Hij kende het slachtoffer niet. 

Dat hij een jaar later tijdens een feest in Marum ook nog een andere man een kopstoot gaf, waarbij dat slachtoffer een gebroken neus opliep, vond de rechtbank extra kwalijk.

Hogere straf

Het vonnis van 240 uur werkstraf is hoger dan de eis. Het Openbaar Ministerie eiste tachtig uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie tegen de Groninger. 

De rechtbank vond het niet nodig om het jeugdrecht toe te passen omdat de man volwassen en volledig toerekeningsvatbaar was toen hij de misdrijven pleegde. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Rapper Ismo toch veroordeeld voor belediging

Rapper Ismo is in hoger beroep alsnog veroordeeld voor belediging. Hij moet een boete van 1500 euro betalen of 25 dagen de gevangenis in. Daarnaast moet hij het lied Eenmans van internet halen. 

In dat lied meldde de rapper uit Breda dat hij die “fucking Joden veel meer haat dan nazi’s” en dat hij “flikkers geen hand geeft”. Bij de politie zijn vier aangiftes van belediging gedaan tegen Ismo.

De rechtbank bepaalde in 2015 dat de teksten niet strafbaar zijn. Het argument was dat het om artistieke expressie gaat en die valt binnen de vrijheid van meningsuiting.

Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep en krijgt nu gelijk van het gerechtshof. Dat stelt dat Ismo de vrijheid van artistieke expressie heeft misbruikt om beledigingen te uiten.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Doodsoorzaak Russische VN-ambassadeur nader onderzocht

Medici in New York hebben laten weten dat er nader onderzoek komt naar de doodsoorzaak van de Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin. De diplomaat overleed gisteren onverwacht, kort nadat hij onwel was geworden in zijn werkkamer in New York.  

Amerikaanse media schreven aanvankelijk dat de 64-jarige Tsjoerkin mogelijk was bezweken aan een hartinfarct of hartstilstand. Vandaag is autopsie verricht op zijn lichaam. Daarna kwam de mededeling dat de artsen verder onderzoek willen doen. 

Onder zo’n onderzoek valt gewoonlijk ook een doorlichting van het lichaam op de aanwezigheid van gif, lichtte de woordvoerder van de medische dienst van New York toe. Een dergelijk uitgebreid onderzoek kan weken duren. 

In de VN-Veiligheidsraad werd Tsjoerkin vandaag met een korte stilte herdacht. De Rus vertegenwoordigde zijn land sinds 2006 bij de Verenigde Naties. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

‘Trein raast langs met 140 km/u, maar mensen zien gevaar niet’

Spoorbeheerder ProRail kreeg in 2016 ruim 3100 meldingen over spoorlopers, mensen die dicht langs de rails lopen zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Het jaar ervoor kreeg ProRail nog ongeveer 200 meldingen minder.

Het aantal meldingen over spoorlopers neemt ieder jaar iets toe, zegt Henk Wind van ProRail. “Het afgelopen najaar waren er bijvoorbeeld veel mensen die bramen gingen plukken langs het spoor. Ze zijn zich er niet van bewust dat de trein vlak langs hen raast en dat dat tot ongelukken kan leiden.”

De vertragingen ontstaan door de veiligheidsinstructie die geldt in het geval van een spoorloper. “Machinisten in de omgeving van de melding moeten uitkijken naar de spoorloper en langzamer rijden. Pas als de spoorloper niet meer wordt waargenomen, mogen de treinen weer op de normale snelheid rijden.” 

Met het dichte spoorwegennet in Nederland lopen veel treinen dan vertraging op, zegt Wind. “Je krijgt dan al heel snel een domino-effect.”

Schrikeffect

Om mensen te wijzen op de gevaren van spoorlopers lanceerde ProRail vandaag een nieuwe attractie in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Mensen kunnen in een soort container staan en dan voelen wat er gebeurt als een trein vlak langs hen voorbij raast.

“Er zit een schrikeffect in, het is heel realistisch”, zegt Wind. “Je voelt de luchtdruk van de trein die met 140 km/u voorbij komt en je hoort het geluid. We willen hiermee vooral de aandacht van jongeren krijgen, zodat zij weten dat ze later niet langs het spoor moeten gaan lopen.”

Vorig jaar riep ProRail al de ​hulp van het publiek in bij de aanpak van spoorlopers. Er werd onder meer een meldlijn geopend voor omwonenden die een spoorloper zien.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Zeven jaar cel geëist voor dwingen vriendin tot prostitutie

Tegen een 37-jarige man uit Utrecht is een celstraf van zeven jaar geëist omdat hij zijn vriendin zou hebben gedwongen om in de prostitutie te werken. 

Volgens het OM bedreigde hij de vrouw, regelde hij werk voor haar en nam hij het door haar verdiende geld af. Als de vrouw niet genoeg geld verdiende, werd ze mishandeld. Ook liet de man zijn naam in haar lies tatoeëren, meldt RTV Utrecht. 

De relatie tussen de twee begon in 2011. Al snel dwong de man het toen 26-jarige slachtoffer tot prostitutie. Hij liet haar werken in clubs en achter prostitutieramen in Laren, Amsterdam en Den Haag. 

Scherven

De impact op het slachtoffer is volgens het OM groot. “Ze probeert de scherven uit die zwarte periode in haar leven langzaam bij elkaar te rapen, vol ongeloof over de dingen die ze heeft gedaan en heeft laten gebeuren. Vol ongeloof over de macht die de verdachte over haar had.”

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet de man daarom ook een schadevergoeding aan zijn slachtoffer betalen van 60.000 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

‘AOW-plan 50Plus gebaseerd op drijfzand’

Op het financiële plan van 50Plus om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 is van verschillende kanten kritiek te horen. Het Centraal Planbureau zegt dat het veel meer geld kost dan 50Plus denkt. Maar de kritiek komt ook van partijen die net als 50Plus de AOW-leeftijd willen verlagen.

Zo vindt CDA-leider Buma dat de plannen, die 50Plus vanmiddag bekendmaakte, “zijn gebaseerd op drijfzand”. Hij concludeert dat AOW’ers de leeftijdverlaging eigenlijk zelf betalen, omdat de AOW-uitkering niet meestijgt met de welvaart van iedereen in Nederland. “Ik vind dat volksverlakkerij”, zegt Buma.

De SP wil de AOW-leeftijd ook omlaag, en tegelijk wil de partij dat de uitkering stijgt. “Wij willen de AOW zelfs met 10 procent verhogen”, zegt SP-leider Roemer. “Onbegrijpelijk dat een 50Plus-partij zegt: dat kan wel naar beneden.” De SP is bereid hier miljarden euro’s voor uit te trekken. 

PVV-leider Wilders is het met 50Plus eens dat de AOW-leeftijd omlaag moet. Maar het helemaal terugdraaien van de leeftijdverhoging is duur, zegt Wilders, en hij wil de kiezer geen “gouden bergen” beloven. De PVV wil een ruimere AOW betalen met bezuinigingen op “de miljarden die gaan naar asielzoekers, Europa en de Grieken”, zegt Wilders. Hoe dat er financieel uit gaat zien heeft de partij niet laten uitrekenen.

Het CPB wijst erop dat het loslaten van de koppeling tussen de AOW-uitkering en de welvaart van iedereen betekent dat het inkomen van werkenden dus harder groeit dan dat van ouderen. “En dus gaat het, zeker op de lange termijn, ten koste van de koopkracht van ouderen”, aldus het CPB. 

De onderbouwing van 50Plus-leider Krol is wankel, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. “Krol noemt zijn plan ‘kiezen tussen twee kwaden’ maar het kan niet anders dan dat na vandaag de twijfel toeslaat bij de partij.” 

Volgens Fresen staat dit plan haaks op wat 50Plus altijd heeft gezegd: dat de AOW-uitkering juist omhoog moet, gezien de welvaartsstijging van werkenden. “Als Krol hiermee de campagne in gaat, vliegen de ballen van de anderen hem om de oren.”

Inmiddels heeft 50Plus vanavond in een nieuw persbericht laten weten donderdag en vrijdag met een uitwerking en meer berekeningen te komen. Het is volgens de partij juist wel de bedoeling de AOW welvaartsvast te houden. Hoe de partij dat gaat betalen is nog niet duidelijk. Partijleider Krol zei vandaag nog dat daar nog niet over was nagedacht.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Trump wil nu echt werk maken van uitzetten illegalen

President Donald Trump wil álle illegalen in de VS – met en zonder strafblad – het land uitzetten. Het gaat om ruim tien miljoen mensen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bekendgemaakt. 

Om deze enorme operatie te kunnen uitvoeren, worden de komende tijd tienduizend nieuwe immigratie- en douanemedewerkers aangenomen. Ook komen er meer plekken om illegalen vast te zetten.

Ook president BarackObama heeft illegalen het land uit laten zetten. Dat betrof vooral mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan ernstige misdrijven. President Trump wil uiteindelijk alle illegalen het land uitzetten.

‘Ongehoorzame burgemeesters’

De aangekondigde maatregelen stuiten op veel weerstand, ook bij een groot aantal burgemeesters. Die hebben eerder al aangekondigd dat ze hun politiemensen niet mee willen laten werken aan de arrestatie en uitzetting van illegalen door de immigratiedienst. 

Jeff Adachi begeleidt namens de stad San Francisco een team pro deo advocaten. Hij legt uit hoe een stad zich zal verzetten. “Als de federale immigratiedienst ons om informatie over ongedocumenteerden vraagt, dan geven wij die niet.”

Adachi verwacht een harde clash met de nieuwe regering. Onder Republikeinen gaan stemmen op om de federale geldkraan voor de rebelse steden dicht te draaien. “Dan is iedereen de dupe: ook op het gebied van zorg, straatveiligheid, alles waarvoor wij federaal geld krijgen. Ik denk niet dat ze dat durven, maar we zijn klaar voor het gevecht.”

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Italiaanse priester geschorst om homoseksuele contacten

Een katholieke priester uit Napels is geschorst omdat hij homofeestjes zou hebben georganiseerd. Volgens Italiaanse media heeft hij homoseksuele mannen via internet benaderd voor verschillende ontmoetingen, waarbij ook andere geestelijken betrokken waren. 

De priester zou de mannen ook hebben betaald voor seksueel contact. 

De kardinaal van Napels heeft verklaringen van de betaalde mannen in handen, schrijven de media. De kerkelijke rechtbank onderzoekt de zaak. De priester blijft geschorst tot er meer duidelijkheid is. 

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Gewonde en veel schade bij ongeluk op de Lageweg (N506) in Schellinkhout

SCHELLINKHOUT – Dinsdagmiddag 21 februari vond een forse aanrijding plaats op de Lageweg (N506) in Schellinkhout. Even na 17.30 uur kregen hulpdiensten de melding van… Lees verder ›

Het bericht Gewonde en veel schade bij ongeluk op de Lageweg (N506) in Schellinkhout verscheen eerst op 112WestFriesland.nl.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

‘Ik noem het maar herenbusiness’

Een kijkje bij de achterdeur van coffeeshop Xpresso. Hier brengen criminelen de wiet naar binnen.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Dit is wat er mogelijk verandert voor coffeeshops

In het wetsvoorstel van D66 over gereguleerde wietteelt krijgen een beperkt aan wietkwekers een vergunning en gaat de zogeheten achterdeur op slot.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

‘Waarom hebben producten in de supermarkt een etiket en wiet niet?’

Zo’n 150 coffeeshophouders komen morgenmiddag naar Den Haag om samen te overleggen, nu de Tweede Kamer vindt dat ook het telen en inkopen van cannabis onder voorwaarden legaal moet worden. 

Voorzitter Wouter van Egmond van het Platform Cannabisondernemingen Nederland is enthousiast. “Wij hopen dat er in de toekomst legaal geteeld en ingekocht kan worden. Dat is in het belang van de volksgezondheid, we kunnen de consument een veilig en getest product aanbieden.”

Nu wisselt de sterkte van wiet, zegt Van Egmond. “We weten niet hoe schoon het is, of er veel bestrijdingsmiddelen op zitten en of het niet verzwaard is, want het komt van de illegale markt. Waarom zijn alle producten in de supermarkt wel voorzien van etiketten en E-nummers en wiet niet?”

Als de wietteelt gereguleerd gaat worden, moet de teler de kweek laten testen: zitten er niet te veel activerende middelen in, zoals THC, of te veel dempers, bijvoorbeeld CBD? We raken dan ook af van die achterdeurpolitiek. Het is nu ingewikkeld om kwalitatief goede wiet te krijgen, want je krijgt er nou juist geen certificaatje bij.”

Nu mogen coffeeshops maximaal 500 gram hebben. Dat is een probleem, zegt Van Egmond. “We zitten met de vraag: hoe houd ik mijn voorraad verborgen? Bij het nieuwe systeem koop je in afhankelijk van de vraag en krijg je er een factuur bij.”

Natuurlijk willen de coffeeshops dat wiet makkelijker te krijgen is, geeft hij toe. “Maar we moeten zorgen dat de prijzen niet te laag worden. Nu betaal je ongeveer 8 à 10 euro voor een zakje wiet. Amerikaans onderzoek toont aan dat er niet meer mensen wiet gaan gebruiken door een dergelijke maatregel.”

Maar een veel hogere prijs is ook niet goed, zegt hij. “Te duur jaagt mensen naar de illegale, vaak goedkopere straathandel.”

Hasj

“De coffeeshophouders willen samenwerken met de overheid”, zegt Van Egmond, “maar er zijn nog wel wat hindernissen te nemen. Als je wiet gaat reguleren, wat doe je dan met hasj? Dat is een illegaal product, vaak afkomstig uit Marokko. Moeten we de verkoop daarvan gaan stoppen of moet dat ook worden gereguleerd?”

Lees Meer..

Door
(0 reacties).

21 Feb

Botsing tussen vrachtwagen en personenauto op de Nieuwe Dijk in Wervershoof

WERVERSHOOF – Dinsdagmiddag 21 februari vond een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een personenauto op de Nieuwe Dijk in Wervershoof. Even na 16.30 uur… Lees verder ›

Het bericht Botsing tussen vrachtwagen en personenauto op de Nieuwe Dijk in Wervershoof verscheen eerst op 112WestFriesland.nl.

Lees Meer..

Door
(0 reacties).